Welkom op de vernieuwde falos website!


Falos nieuws

Teken de petitie van Hartbovenhart!

Vanaf 2016 laat de Vlaamse regering de steden en gemeenten vrij om al dan niet de Vlaamse subsidies voor lokaal beleid inzake jeugd, sport, cultuur, onderwijsflankering, kinderarmoede, ontwikkelingssamenwerking en integratie ook voor die beleidsdomeinen te gebruiken.

Door de bestemming van de subsidies – de “oormerking” – af te schaffen, verdwijnt de Vlaamse garantie dat lokale besturen nog investeren in sportkampen of jeugdbeleid, in bibliotheek of cultureel centrum, in naschoolse kinderopvang of integratie. Lokale besturen kunnen er vanaf 2016 voor kiezen die middelen in te zetten voor wegenonderhoud, riolering… of om hun financiële toestand in evenwicht te brengen.

Maar de toegang tot collectieve voorzieningen voor informatie, cultuur, jeugd, sport enzovoort is een basisrecht. Dat recht staat nu op de helling. Hiermee zullen de verschillen tussen betrokken, gedreven gemeenten en andere, tussen rijke en arme gemeenten nog verder groeien. Vlaanderen mag niet overhaast de bestemming van zijn subsidies aan de lokale besturen afschaffen. Daarmee geeft men alle sturende en stimulerende instrumenten uit handen die het recht van alle burgers op de lokale dienstverlening garanderen.

Nog vóór de zomervakantie stemt het Vlaams Parlement over deze hervorming.

Wij vragen het Vlaams Parlement om een toekomstgerichte hoorzitting en een debat over een beleidskader dat de rechten van alle burgers op lokale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening garandeert.

teken de petitie hier

Zoek 8 spelers en kwb doet de rest

Met deze slogan wil falos/kwb nieuwe volleybalploegen oprichten. Startende ploegen zien vaak op tegen de administratieve rompslomp. Daar geeft 'kwb smash' een antwoord op. De trekkers van de ploeg moeten zich enkel concentreren op het vinden van spelers. Falos doet de rest. Sporten is gezond. Het brengt ambiance en het is een aantrekkelijke manier om jong volk bijeen te brengen. De nadruk ligt vooral op het vriendschappelijke en het samen zijn. Een nieuwe ploeg hoeft niet meteen in onze competitie in te stappen. Je kan ook gewoon onder elkaar spelen of tegen andere ploegen die net zijn opgestart. Je hoeft dus niet elke week paraat te staan. Neem contact op met Jonathan Goetvinck (jonathan.goetvinck@falos.be) voor meer uitleg.

Antidopingregelgeving

Vanaf 31/3/2015 wordt de nieuwe antidopingregelgeving van kracht. Alle informatie op www.dopinglijn.be

Jogginguitslagen op deze website

De jogginguitslagen van het criterium Limbrant waren tot voor kort op een externe website te raadplegen. Vanaf heden kan je deze uitslagen terugvinden op de Faloswebsite. Klik hiervoor hier links via het menu joggen door naar de uitslagenpagina. Voor de regelmatige jogger in het criterium wordt dit de vaste plaats van afspraak om de eigen prestaties na te checken. Ook de algemene stand in het criterium kan je er terugvinden.

Wil jij ook 50km kunnen fietsen?

"Fit op de fiets" is dé manier om het voorjaar sportief en milieubewust in te zetten. Wil je ook 50 of 100km kunnen fietsen? Falos helpt je daarbij met de nodige trainingsschema's en andere omkadering.

Meer info vind je op de pagina van Fit op de fiets of bij jonathan.goetvinck@falos.be, sporttechnisch medewerker van Falos.

 

Missie

Aansluiten en verzekeren

Download

Sportvakanties